Europarlament wezwał Komisję do wprowadzenia zakazu hodowli klatkowych

Styl życia
Europarlament wezwał Komisję do wprowadzenia zakazu hodowli klatkowych
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

W czwartek, 10 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej do 2027 r.

Rezolucja w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej” została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Aż 558 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego wezwało Komisję do przeglądu dyrektywy unijnej 98/58/WE w sprawie zwierząt w celu wycofania systemów klatkowych hodowli.

Europosłowie przeciwni okrucieństwu zwierząt

Większość europosłów była zgodna, że czas zakończyć okrutne praktyki w traktowaniu zwierząt, takie jak hodowlę zwierząt w zbyt małych klatkach. W rezolucji zostało uwzględnione także, aby wszystkie produkty na rynku UE, także te importowane, spełniały przyszłe normy hodowli bez klatkowych. Zostały także uchwalone niezbędne programy finansowe i zachęty, które mają wspierać rolników w okresie przejściowym, aby ci chętniej przystawali na nowe rezolucję. 

Kolejną inicjatywą Parlamentu Europejskiego, było wezwanie Komisji do „przedstawienia propozycji zakazu okrutnego i niepotrzebnego przymusowego tuczu kaczek i gęsi w produkcji foie gras”.

Europosłowie naciskali również na Komisję, aby ta przyspieszyła przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, prosząc o zakończenie tego do 2022 r., a nie do końca 2023 r., jak obecnie planowano.

Inicjatywa „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”

Autorem i pomysłodawcą tejże inicjatywy jest międzynarodowa organizacja Compassion in World Farming, która rozpoczęła formalny proces zmierzający do wprowadzenia zakazu hodowli klatkowej w UE już we wrześniu 2018 roku. 

Z kolei przeciwnikami inicjatywy są rolnicy zrzeszeni w unijnej organizacji Copa-Cogeca. Ich zdaniem zmiana sposobu chowu kur pociągnie za sobą kolejne koszty, dlatego wymaga długiego okresu przejściowego.

Większość sieci handlowych działających na terenie UE i w Polsce zdeklarowała się na wycofanie ze sprzedaży jaj klatkowych od 2025 r.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*